loader image

Kursy walut NBP 09 11.2019. Sobotni kurs euro, funta, dolara i franka szwajcarskiego

Z tego powodu nie jest właściwe dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki przykłady i cytowane osiągnięcia nie stanowią obietnicy przyszłych wyników. Konkretne indywidualne wyniki mogą być inne i nie można ich zagwarantować. Informacje podawane podczas tej sesji oraz dostarczone materiały służą wyłącznie celom edukacyjnym. Wszelkie przykłady służą wyłącznie celom szkoleniowym i poglądowym.

  • Jednocześnie nie wykonuje żadnych oświadczeń o dokładności lub kompletności tych informacji oraz nie bierze odpowiedzialności prawnej za treść tych informacji, ani za jakąkolwiek stratę lub szkodę, którą by mógł klient ponieść.
  • W minionym roku nie zabrakło wydarzeń powodujących istotną zmienność na rynku walutowym.
  • Zakładamy, że docelowo stopy procentowe zostaną podniesione do 3,0 proc.
  • Dodaje on również, że musiałby nadlecieć kolejny czarny łabędź, żeby doszło do powrotu do podwyżek stóp.
  • Tak duże wahania kursu są rzadkie i podany przez Ciebie kurs nie zostałby osiągnięty przez kilka miesięcy, a nawet lat.

Znaczenie mają zarówno wydarzenia na świecie, jak i w Polsce. Nie można też nie wspomnieć, że tarcza i dopłaty o wartości szacowanej na 10 mld zł zwiększą rozporządzalny dochód gospodarstw domowych i osłabiają cios, jakim rosnące w obecnym tempie ceny są dla nastrojów konsumenckich. W tym sensie przedstawione narzędzia będą stanowić kolejny impuls fiskalny wspierający popyt. W rezultacie w dłuższym horyzoncie będą oddziaływać w kierunku podwyższenia inflacji. Paradoksalnie niższe ceny energii mogą z czasem skutkować wyższymi w kluczowych dla polityki pieniężnej kategoriach bazowych. A ich dynamika nie tylko utrzymywać się będzie na wysokim pułapie, ale wręcz powinna rosnąć powyżej 5,0 proc.

Rzońca: RPP otworzyła wrota do finansowania budżetu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

Wzbudza znacznie mniejsze zainteresowanie inwestorów w porównaniu z wiodącymi walutami światowymi, jak dolar amerykański, frank szwajcarski, funt brytyjski, juan, jen czy euro. To dobry moment, by przypomnieć naczelną zasadę wszelkiego inwestowania finansowego – dywersyfikuj portfel! Jeśli więc waluty, to w portfelu dobrze mieć i złote, i USD i euro,a w zależności od sytuacji modyfikować ich udział procentowy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej usługi.

Ciężkie czasy dla naszej waluty na pewno więc szybko się nie skończą. Inwestorzy z uporem wyprzedają waluty i uciekają do dolara. Santander 3 miesiące temu prognozował, że na koniec tego roku euro będzie po 4,22 zł, dolar po 3,66 zł, a frank po 3,63 zł. Teraz dorzucił do każdej wartości po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt groszy. Kurs euro wyniesie 4,29 zł w grudniu 2019, kurs dolara … W sytuacji, gdyby bank ograniczył ilość przetargów skupu mogłoby to być sygnałem zmniejszenia agresywności NBP jako preludium do zacieśnianiapolityki pieniężnej w drugiej połowie roku.

XM. Czy warto tutaj handlować? Dodaj komentarz, opinię na temat brokera Forex!

Obecnie jednak Stany Zjednoczone łagodzą swoje stanowisko w tym temacie – pisze «New York Times». O ile do wybuchu wojny o Ukraińcach mówiono głównie w kontekście ich znaczenia na Gaz ziemny: Ceny w Europie i Azji spadają do historycznych minimów rynku pracy, o tyle teraz stają się coraz ważniejszą grupą jako konsumenci. Od początku inwazji z rąk Rosji nie zginął żaden ukraiński minister czy nawet prezydencki doradca.

Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione. Funt brytyjski oraz nowozelandczyk z największym potencjałem wzrostu w najbliższych tygodniach. Glapiński ogłasza cud gospodarczy, a inflacja ma przebić 10 proc.

Poprzez zakup złota czy – przy większych rezerwach – nieruchomości. Drugi ważny czynnik – dopóki trwa wojna na Ukrainie, dopóty Polska będzie tzw. Państwem frontowym, a to sprawia, że wszystkie przedsięwzięcia dotyczące Polski, w tym inwestowanie finansowe, obarczone są większym ryzykiem. Ta okoliczność w sposób systemowy także ustawia PLN na gorszej pozycji względem euro i innych walut. Biorąc pod uwagę medianę (wartość środkową) prognoz analityków, to przez większość 2020 roku euro będzie kosztować powyżej 4,30 zł.

W drugiej połowie ubiegłego roku byliśmy zbyt dużymi optymistami w kwestii sytuacji i perspektyw złotego. W przeciwieństwie do naszych oczekiwań względem pary EUR/USD, w przypadku EUR/PLN rynek ostatecznie nie zgodził się z nami. W ostatnim czasie nasz optymizm względem perspektyw złotego nieco zmalał, nie oznacza to jednak, że w 2019 r. Szacujemy, że w najbliższym czasie złoty w parze z euro powinien pozostać w okolicy poziomów zbliżonych do bieżących, na jego nieco większe umocnienie moglibyśmy liczyć bliżej 2020 r. Długofalowe tempo wzrostu na mieszkańca w USA i strefie euro jest zbliżone i wynosi ok. 1,3 proc.

Mocna złotówka sprzyja Skarbowi Państwa, gdyż zagraniczny dług Polski jest wtedy niższy. Równocześnie raty kredytów w obcej walucie zostają obniżone. Gospodarka może się bez przeszkód rozwijać, a inwestorzy w takim przypadku upatrują w Polsce dobrego miejsca na prowadzenie swoich inwestycji, co korzystnie wpływa na wiele sfer rynkowych.

prognoza euro 2019

Na podstawie prognoz Ebury można powiedzieć, że strat względem euro, a pośrednio i franka nie uda się nadrobić jeszcze do końca 2021 roku. Tu złoty ma wyjść na plus względem końca 2019 roku już w pierwszym kwartale 2021. W związku z niejasnymi skutkami wyroku TSUE i ryzykiem wolniejszego globalnego wzrostu gospodarczego prognozy kursów walut zostały w większości zrewidowane. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy euro, dolar czy frank powinny być tańsze, choć raczej nie spadną tak nisko, jak szacowano jeszcze do niedawna. Początek października przynosi niespodziewane umocnienie polskiej waluty.

Gospodarka USA nie zatrzyma się, ale na pewno zwolni przez restrykcyjną politykę fiskalną, kolejne wzrosty stóp procentowych i braki pracowników na rynku pracy. To wszystko przełoży się na kurs dolara, który przez to może nieco stracić na wartości w stosunku do euro. Wnioskując po tonie ostatniej komunikacji ze strony Rezerwy Federalnej uważamy, że w pierwszej połowie 2019 r. FOMC zdecyduje się na przerwę w cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

Kurs franka 17 stycznia poniżej 4,7

Przy tym założeniu prognozy dla pary frank-złoty są kalką projekcji dla pary dolar-złoty i także obarczone są błędem niedoszacowania siły amerykańskiej waluty. Jednocześnie MFW obniżył prognozy gospodarki światowej do 3% w 2019 r. (-0,2 pkt. proc.), co oznacza, że gospodarka światowa będzie rozwijać się w tempie najwolniejszym od światowego kryzysu finansowego, aczkolwiek prognoza dla strefy euro nie zmieniła się i wynosi 1,2% w 2019 r. Zgodnie z ich szacunkami do końca trzeciego kwartału powinien być mocniejszy o 1 proc. W marcu i kwietniu inwestorzy panicznie wyprzedawali polską walutę.

Wyraźna różnica w rentownościach może wspierać przepływ kapitału ze strefy euro do Stanów Zjednoczonych. W przypadku realizacji takiego scenariusza można spodziewać się ograniczenia potencjalnej aprecjacji euro w 2019 roku. Jesteśmy zdania, że minie jeszcze trochę czasu, zanim poprawiające się warunki na rynku Prognoza złota na 2021 r pracy przełożą się na przyspieszenie inflacji bazowej. Perspektywę zbliżenia się poziomu tego wskaźnika do okolic celu inflacyjnego oceniamy jako dość odległą. O ile sam indeks cen konsumpcyjnych znajduje się w okolicy celu inflacyjnego EBC, który wynosi “w okolicy, ale poniżej 2%”, o tyle w listopadzie br.

prognoza euro 2019

W strefie euro nastąpiła w ostatnich pięciu latach szczególnie duża poprawa w Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia spadła z 25 proc. Największym problemem dla UE są teraz Włochy, z uwagi na trwającą od 2009 r. Stagnację aktywności gospodarczej oraz bardzo wysoki w relacji do PKB dług publiczny. Okolicznością łagodzącą jest fakt, że dług publiczny jest w dużym stopniu długiem krajowym a nie zagranicznym.

Zdaniem Macieja Przygórzewskiego, eksperta walutowego Walutomat.pl, rok 2023 powinien być rokiem stabilizacji i spowolnienia po latach pandemii. Wiele gospodarek będzie starało się wrócić do normy, jednakże może to oznaczać spadek aktywności gospodarczej. Wysokie stopy procentowe powinny dalej ciążyć rynkom akcyjnym, jak również powodować spadki cen surowców energetycznych. W drugiej części roku nie można wykluczyć odbicia w górę. Mocny złoty jest równoważny z niskim kursem, więc eksporterzy dostają mniej złotówek niż wtedy, gdy złoty jest słaby. Długotrwałe utrzymywanie się wysokiej wartości złotego wspiera import, ale hamuje eksport, przez co istnieje ryzyko zwiększenia zadłużenia kraju.

Goldman Sachs: Za trzy miesiące euro będzie kosztować 3,93 zł, a USD – 3,85 zł

W minionym roku nie zabrakło wydarzeń powodujących istotną zmienność na rynku walutowym. Oto prognozy ekspertów Ebury dla polskiego złotego, dolara amerykańskiego, euro oraz funta brytyjskiego. Ewentualne istotne osłabienie euro i umocnienie dolara amerykańskiego byłoby w naszej opinii zdecydowanie niekorzystne dla polskiej waluty. Aktualnie średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,6876 zł, a w stosunku do dolara amerykańskiego to 4,2403 zł.

Jak powtarzaliśmy wielokrotnie, uważamy że najistotniejszym źródłem ryzyka dla kursu pary EUR/USD w 2019 r. Są zmiany oczekiwań względem działań Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej. Źródłem niepokoju dla euro, zwłaszcza w pierwszej części roku mogą być jednocześnie rozwój sytuacji ws.

Mamy teraz w Polsce praktycznie pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i pełne zatrudnienie, więc utrzymanie tempa wzrostu PKB na poziomie dotychczasowego długofalowego trendu 3,5 proc. Bez silnego wzrostu relacji inwestycji do PKB będzie po roku 2020 niemożliwe. Dla Chin i Indii mamy prognozę wysokiego, bardzo Akcje australijskie rozciągają się na upadki; słabe dane Chin ważą na rynku stabilnego wzrostu. W przypadku Państwa Środka oczekuje się znacznego zmniejszenia nadwyżki handlowej, zapewne częściowo pod presją polityki celnej USA. Ale niezależnie od tej presji Chiny mają już bardzo duże rezerwy walutowe (ok. 3 bln dol.), więc ograniczenie nadwyżki handlowej leży także w ich interesie.

W tej chwili inwestorzy wciąż jeszcze koncentrują się na rozpoczynającym odchodzeniu od kryzysowej polityki. Taka perspektywa jest dobrze oswojona i z czasem powinny krystalizować się nowe motywy przewodnie notowań. Handel akcjami, opcjami, walutami oraz Foreign Exchange oferuje wysokie potencjalne zyski, ale niesie ze sobą także wysokie potencjalne ryzyko.

Kalkulator kursu EUR – USD Sprawdź przelicznik

To dobre wieści dla chcących pozyskać pieniądze na zakup własnego mieszkania. W pierwszym kroku wpłacasz pieniądze do swojego wirtualnego portfela. Mamy konta w wielu bankach, więc przelew dojdzie do nas bardzo szybko. – euro rozpoczyna swoją historię w systemie monetarnym. – euro weszło do obiegu w transakcjach bezgotówkowych. Kurs euro to jedno z najważniejszych na świecie notowań.

Waluty mogą okresowo umacniać się lub osłabiać. Z taką sytuacją masz do czynienia, gdy główne waluty, jak euro, dolar czy frank szwajcarski, są wyceniane na coraz to niższym poziomie. To najlepszy dowód na to, że mamy mocnego złotego. Innymi słowy, kurs walutowy złotówki jest wyższy wobec innych jednostek pieniężnych, a przy tym rośnie siła nabywcza naszej mocnej waluty w rozliczeniach międzynarodowych. Wzmocnienie jest nazywane aprecjacją i oznacza spadek kursu, a jednocześnie wzrost wartości. Jeśli za 1 euro płaciłeś przed kilkoma dniami 4,70 zł, a obecnie 4,50 zł, to złoty umacnia się wobec europejskiej waluty i zwiększa się jego siła.

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
¡Bienvenido!
¡Buen día! 😄✨
¿Cómo podemos ayudarte?